התעריפים שלנו

התעריפים שלנו

בכדי לדעת את העלות הסופית של העבודה,
נדרש לציין את הגודל של האובייקט, את המועד האחרון והכי חשוב ולצרף תמונה.

The best solution for reverse engineering from 3D Project

Contact us

Lod,Israel

Phone: 052-5756036

E-mail: igorvi@012.net.il

© 2011-2018. 3D Project. All rights reserved